Make your own free website on Tripod.com

back

 

-          PROFIL NA NEDELATA  -

 

 

 

Avramova Tawa          

 

 

adresa

Bul."Aleksandar Makedonski" 19-2/4

e-mail

/

telefon

032/ 602 364

roden(a) na

01.07.1984

boja na o~i

Kafeni

boja na kosa

Kafeava

znak vo horoskop

Rak (Bik;Lav)

najomilen muzi~ki izveduva~

Karolina (Toj); Rokset

najomilen film

"Sredba so roditelite"

hobi

^itawe

visina

172sm

te`ina

56 kg

proporcii

90-62-89

obrazovanie

OU "Krste Petkov Misirkov"

DSU "Kosta Susinov" - Radovi[

Za Tawa ima mnogu da se pi{uva. Jas nema da napi{am se; tuku samo ona {to najve}e mi ostavi vpe~atok kaj nea. Pa da po~nam so nejziniot karakter. Dokolku imate {ansa da zboruvate so Tawa pa makar i 5 minuti probajte da gi iskoristite kolku {to e mo`no pove}e zatoa {to nema da za`alite, naprotiv }e se ~ustvuvate mnogu podobro i nema da se kaete. Kako i da e Tawa e mnogu dobra drugarka, sekoga{ prijatelski raspolo`ena (duri i koga e uspana), mnogu saka da igra tabla, da ~ita no i da pi{uva. Sekoga{ e dobor da imate edna vakva drugarka. Inaku jas ja zapoznav na kamp vo Ohrid kade {to si pominav prekrasno i blagodarenie ba{ na Tawa bi sakal da mi se povtori ona {to go imav tie {est dena. Tawa e od Radovi{ kade {to `ivee i u~i i Tawa e zaqubena vo edno prekrasno mom~e Mihajlo. Mnogu go saka i ne go dava za ni{to na svetov. Mnogu e aktivna, ~lenuva vo nekolku nevladini organizacii i e dosta uspe{na li~nost.

               Ima u{te mnogu {to da se pi{uva za ovaa li~nost.Ne bi sakal da vi otkrijam se, zatoa porabotete i vie i otkrijte ne{to za nea. Ako ja stretnite obavezno da i ja izbu{avite kosata (mnogu go saka toa)JJJJJJ.

 

 

 

Ako i vie sakate da se zapisite vo Profili klubot ostavete podatoci ili na nasiot e-mail: jovica@prodanoski.com ili kliknete ovde i ostavete gi vasite podatoci.