Make your own free website on Tripod.com

back

-          RECENZII NA ALBUMI -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICS

Dope For The Robot

Hydrogen dukebox

  Zamislete si deka le`ite na nekoja {iroka i {arena livada, naokolu trevata porasnala, rascvetale raznobojni cve}enca, neboto e ~isto i svetlosino, toplo e i vo vozduhot letaat peperutki. Toa bi bil vizuelniot ekvivalent za muzikata na MATEMATICS ili pak obratno muzikata na MATEMATICS bi bila odli~en saundtrak za scenata {to vi ja opi{av. Ova e muzika (elektronska) od koja mnogu silno zra~i iskrena bebe{ka nevinost i ubavina, polna so {arenoliki impresii {to potsetuvaat na najubavite i najvpe~atlivite momenti na

Van Gog.

     Dope For The Robot e vsu{nost edno minatogodi{no minireizdanie na prviot album na MATEMATICS  od 1997 godina, ovojpat izdaden so nova obvivka i bez 3 temi od prvoto izdanie. Prekrasna mo`nost da se zapoznaete so muzikata na Lee Noris koja {to mo`e da vi go razubavi `ivotot.

      Lee Noris stoi i zad proektot Norken, a ima i svoja diskografska ku}a {to se vika Neo Ouija, isto kako {to se vika i vtoriot album, remek - deloto na MATEMATICS. Ovaa muzika e sovr{en saundtrak za eden ednostaven son~ev den. Navistina retko se sre}ava vakva iskrenost vo elektronskata muzika. ^ujte {to bilo od MATEMATICS nema da zgre{ite. Ova e muzika {to }e im se dopadne na va{ite roditeli. Pove}e od ovaa tema zdravje, na po~etokot na ovaa godina, oga treba da bide izdaden nov album na Lee Noris ili MATEMATICS.  

 

SEKOJA NEDELA NOVA RECENZIJA