Make your own free website on Tripod.com

back

-          RECENZII NA FILMOVI -

 

 

Golema Gu`va 2

 

Crvenite Reki

     Xeki [en i Kris Taker gi repriziraat svoite ulogi kako detektivi koi {to voop{to ne si odgovaraat. Minatiot pat za malku }e go uni{tea Los An|eles i sega na red e Kina. Povtorno zaedno, no sega vo Hong Kong dvajcata policajci se nadevat na odmor. No nivnite planovi pa|aat vo voda koga vo Amerikanskata ambasada }e eksplodira bomba, a so toa se znae avanturata zapo~nuva.

 

Re`ija: Brett Ratner

Scenario: Jeff Nathanson

Ulogi: Xeki [en, Kris Taker

     Koga komesarot Pijer Nimans (@an Reno) najdobriot francuski istra`uva~ na seriski ubistva e povikan da ispita edno gromorozno ubistvo, toj navleguva vo eden svet na tajni, lagi i nezamisliv u`as.

      Vo ovoj izvondredno vozbudliv i napnat triler zloto dostignuva nova dimenzija koja {to mo`e da ja smisli samo eden bolen mozok ...

 

 

Re`ija: /

Scenario: /

Ulogi: @an Reno

 

 

Sabjarka

Pajakova Mre`a

   Mislata na Stenlo Nebson e kristalno jasna, iskoristigo kompiuterot i sigurno }e se najde{ v zatvo. Eden haker }e ja prifati ponudata od eden izvonreden intelegenten um - isku{uva~ka elektronska kra`ba od vladinite fondovi so {ifra SABJARKA. Xon Travolta go igra likot na super intelegentniot um, a Lak Xekson go igra mladiot i perspektiven haker, vo ovaa izvondredna akciona avantura koja izobiluva so akcija.

 

Re`ija: /

Scenario: /

Ulogi: Xon Travolta,

    Po smrtta na negoviot partner detektivot Aleks Kros se povlekuva vo penzija. No koga brilijantniot kriminalec }e ja kidnapira }erkata na senatorot, Aleks povtorno se vra}a vo akcija. Vo partnerstvoto so detektivkata od tajnata slu`ba kidnapiranata Aleks doa|a do zaprepastuva~ka vistina, ne e vo pra{awe cenata na otkupot tuku od Aleks se bara da go dokumentira zlodeloto na vekot.

 

 

Re`ija: Lee Tamaholi

Scenario: Maks Moss

Ulogi: Xon Travolta,

 

SLEDNATA NEDELA SLEDUVAAT NOVI RECENZII