Make your own free website on Tripod.com

BACK

 

КОГА НЕ СЕ ГЛЕДА

 

Оваа приказна ми ја раскажа мајсторот кој ставаше теписон кај мене дома, минатата година.

Еднаш, кога поставувал теписон кај една постара дама, откако завршил со завршил со работата сакал да се почести со една цигара. Но, кога ги побарал во џебот, сфатил дека тие му испаднале додека работел. Во средината на собата, под теписонот, се гледала мала тумбаа.

>Е, нема смисла да го влечам целиот теписон поради една кутија цигарии, си рекол во себе мајстор Миле. Го зел чеканот и ја израмнилл тумбата. Додека си ги собирал алатките, влегла дамата и му ја подала кутијата цигари. Ги најдов на подот во ходникотт, му рекла таа. Но никаде не можам да си ја најдам вештачката вилица....