Make your own free website on Tripod.com

BACK

 

ФИЗИКАЛНА ДИСКРИМИНАЦИЈА

 

Во зградата на Пентагон, во Арлингтон, Вирџинија, има двапати повеќе вециња отколку што е потребно. Кога била градена зградата, во 1940 година, во државата Вирџинија сe уште важел законот за сегрегација, во кој стои дека сите јавни згради задолжително треба да имаат одвоени вециња, за белите и за црните.