Make your own free website on Tripod.com

Vratete se

Vo profili

Efremova Frosina

 

Adresa

ul."Miro Baraga" br.103- Probi[tip

e-mail

frose2002mkd@yahoo.com

Telefon

032/ 484 546

roden(a) na

05.02.1985

boja na o~i

Kafeni

boja na kosa

Kafeava-no sega i e malku crvena(ja farbala)

znak vo horoskop

Vodolija -Skorpija

najomilen muzi~ki izveduva~

Enrike

najomilen film

Ne mo`e[e da se odlu~i

Hobi

Spiewe, Mircawe (Bibi16)

visina

171sm

te`ina

60kg

Obrazovanie

OU "Bla]a Milutinivi] - Probi[tip

DSU "Gim. Naum Naumovski Orce"-Probi[tip

 

 

Za Frosina (Frose na skrateno) ima mnogu da se ka`uva, me|utoa taa tolku se strame{e {to ne i teknuva{e ni{to-ili ne saka{e da mi ka`eJJJ.Kako i da e Frose saka da go prodol`i svoeto obrazovanie na Ekonomski Fakultet(po mo`nost vo Prilep) i da stani iden ekonomi~ar;pa da i posakame sre}a!!! Iako samo malku se imam dru`eno so ovaa li~nost vo nea uvidov deka ne saka tuku-taka da si go prokocka `ivotot, saka da postigni ne{to da bidi nekoj i ne{to vo ova op{testvo.

Ako zboruvame za nejziniot karakter bi rekol deka e dosta interesno devoj~e (malku se strami), saka da se zabavuva, da kontaktira so novi i novi li~nosti, da razgovara so istite i sl. Od strana na qubovta zabele`uvam deka e dosta sre}no devoj~e (ako me razbirate {to sakam da ka`am), momentalno mislam deka go o~ekuva princot na bel kow da i dojde na balkonot i o~ekuva toj da bide crn, so plavi o~i, po mo`nost visok, da bidi dobar,ambiciozen, duhovit i pred se da ne ja izneveruvaJ.

U{te edna karakteristika kaj Frose e toa {to saka da gleda SAPUNSKI serii, ne propu{ta nitu edna, a toa e i pri~inata {to saka da go poseti Akapulko. Drugi mesta koi saka da gi poseti se i Pariz, a isto taka i Venecija.

                                                                                             Prodol`uva