Make your own free website on Tripod.com

Vratete se

Vo profili

Prisa\anec Natalija 

 

adresa

ul."Vojvodinska" br.83/ 34

e-mail

nate_g@hotmail.com

telefon

048/ 413782

roden(a) na

12.09.1984

boja na o~i

Kafeni

boja na kosa

Kafeava

znak vo horoskop

Devica (Vaga)

najomilen muzi~ki izveduva~

Vrska nema

najomilen film

"Lord of the rings"

hobi

Gledawe filmovi

visina

172sm

te`ina

54 kg

proporcii

87-60-87

obrazovanie

OU "Bla`e Koneski" - Prilep

DSU Gim. "Mir~e Acev" - Prilep

 

 

Pa, Natalija si e prikazna za sebe. Jas }e vi ka`am samo nekoi detaqi vo vrska so nea a vie ako sakate podobro da ja zapoznaete }e treba da i se javite na telefon ili da i pi{ite pismo.  Nejzina `ivotna cel e da stani psihijatar i toa vo SAD kade {to se najduva nejzinoto mom~e. Saka da go prodol`i svoeto obrazovanie na Farmacija (dr`ete i sre}a).

            Obi~no saka ma{ki so UM.Da bidat crni so plavi (zeleni) o~i, i najva`no da imaat karakter (da se duhoviti). Natalija (koja {to mnogu mrazi da ja vikate Natali) nave~er mo`ite da ja najdite vo VIP, Diplomatic, La Strada,i niz prilepskata ~ar{ija.

 

 

 

Prodol`uva