Make your own free website on Tripod.com

Vratete se

Vo profili

Radeski Ace     

 

adresa

ul."Ilindenska" br.51/ 9

e-mail

/

telefon

044/ 333 763

roden(a) na

 

boja na o~i

 

boja na kosa

 

znak vo horoskop

 

najomilen muzi~ki izveduva~

 

najomilen film

 

hobi

 

visina

 

te`ina

 

proporcii

 

obrazovanie

 

 

               Za ova dete mo`am da ka`am deka e najCool dete koe {to go imam sretnato. Da vi e kef da imate vakov drugar. Vo nego ima golem potencijal i mnogu razbirawe. Mo`i da vi zboruva non-stop i da vi ka`uva za se vo `ivotot. Ima do`iveano mnogu. Nema predrasudi kon nikogo, znae kako da pristapi i kako da odr`i edno prijatelstvo. Poradi nedovolno informacii ne mo`am da vi ka`m mnogu  za nego za negovite ambicii, no }e go najdam i }e vi gi ovozmo`am ovie informacii. Ako go ~ita ova mnogu go pozdravuvam i se nadevam deka }e se vidime nekoga{.

 

Prodol`uva