Make your own free website on Tripod.com

Trjkoska Biljana

 

adresa

"Nikola Vapcarov" br.25

e-mail

/

telefon

048/25757

roden(a) na

07.08.1987

boja na o~i

kafeni

boja na kosa

sme|a

znak vo horoskop

rak

najomilen muzi~ki izveduva~

bacstreet boys

najomilen film

za tvojata qubov

hobi

slu{awe muzika

visina

156cm

te`ina

43kg

obrazovanie

o.u.'Kire Gavriloski-Jane'

 

Biljana e (ke bidi) osmooddlenka.Lasno se prepoznava po nejziniot stil na kosata.Ima mnogu dobra i ubava drugarka. Interesno za ova devoj~e e {to e mnogu ambiciozna, obo`ava da se dru`i , a isto taka gi saka i ma{kite. Zatoa ako sakate da se dru`ite (ili ne{to pove}e) javetei se.

 

 

 

vratetese na po~etnata stranica